Veel organisaties gebruiken nog Word-documenten of zelfs pen en papier om hun vergaderingen in vast te leggen. Vaak komt dit omdat zij dat nou eenmaal altijd zo gedaan hebben en daarom nooit meer naar andere oplossingen hebben gezocht. Er kan echter veel tijd bespaard worden door het digitaal vastleggen van notulen.

Voor onderwijsorganisaties biedt Notulen Software handige oplossingen in het vergaderproces. In het onderwijs zijn er tal van besturen, commissies en raden die van tijd tot tijd vergaderen. Neem als voorbeeld een schoolbestuur. Dit orgaan overlegt over het aannemen van nieuw personeel, bepalen van het schoolbeleid, doelstellingen met betrekking tot de opvoeding, het uitvoeren van taken die de overheid oplegt, het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen en het beheren van de financiën.

Deze agendapunten nemen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Door gestructureerd beslissingen en notulen vast te leggen, is het voor jou als lid van een bestuursorgaan meteen overzichtelijk wat de doelstellingen van een voorgaande periode waren en of deze op dit moment behaald zijn. Ook kunnen bepaalde beslissingen van een specifieke vergadering, zoals een vergadering die het schoolbeleid betreft, duidelijk opnieuw worden ingezien. Dit scheelt een hoop tijd aangezien dit soort belangrijke beslissingen vaak niet volledig in het hoofd van betrokkenen zitten. Zo hoef je ook nooit meer naar oude Word-documenten te zoeken om je notulen in te zien. In Notulen Software kom je met één druk op de knop bij de vorige relevante vergadering of je gebruikt de zoekfunctie om specifieke zoektermen met betrekking tot het schoolbeleid te vinden.

De templates in Notulen Software zijn super handig om te gebruiken voor verschillende typen vergaderingen, bijvoorbeeld:

  • Schoolbestuur
  • Onderwijsstichting
  • Raad van toezicht
  • Dagelijks bestuur
  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad

Probeer het eens uit! Je kunt met ons gratis pakket vandaag nog beginnen met slimmer vergaderen.

Start een proefomgeving