De ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een verplicht orgaan binnen organisaties met 50 of meer medewerkers. Via een ondernemingsraad hebben medewerkers inspraak binnen een organisatie. Er wordt vaak een hoop vergaderd door een ondernemingsraad. Het is cruciaal dat de ondernemingsraad OR tools gebruikt om belangrijke informatie en beslissingen digitaal en gecentraliseerd vast te leggen. Mede omdat de personen die de ondernemingsraad vormen wisselen. Om deze reden moet informatie altijd toegankelijk blijven, ook wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de ondernemingsraad.

OR tools

Om werkprocessen van de ondernemingsraad te digitaliseren en centraliseren is het belangrijk dat er ondernemingsraad tools (OR tools) worden gebruikt. Denk hierbij aan het digitaliseren van het stemproces (ORVote) of het reglement (ORReglement).

Een OR tool om het vergaderproces van de ondernemingsraad te digitaliseren en centraliseren is Notulen Software. Waarom Notulen Software een must is voor iedere ondernemingsraad? Dat leggen wij jou uit!

De voordelen voor de ondernemingsraad

1. Bevorder de informatie-uitwisseling
Door het gebruik van een gecentraliseerde digitale tool is iedere aanwezige in staat om zich optimaal voor te bereiden op de vergadering. Tevens kunnen aanvullende stukken in de tool worden geüpload, zo is de informatievoorziening volledig. Een gecentraliseerde informatie-uitwisseling is via deze weg ook cruciaal voor de voorbereiding van alle aanwezigen.

2. Toegang tot informatie uit het verleden
Met een gecentraliseerde digitale OR tool voor vergaderingen wordt het terugzoeken van informatie uit oude stukken veel makkelijker. Met Notulen Software kan er met een handige zoekfunctie gezocht worden in oude notulen. Zo kan er binnen no-time relevante informatie teruggevonden worden die een aantal jaar geleden door de ondernemingsraad is vastgelegd. Bovendien hebben, bij wisselingen in de samenstelling van de ondernemingsraad, intreders direct toegang tot alle belangrijke stukken uit het verleden.

3. De voortgang wordt inzichtelijk
Met Notulen Software wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt middels actiepunten en beslissingen. Actiepunten kunnen afgevinkt worden wanneer ze zijn voltooid, tevens kunnen ze worden toegewezen aan een specifiek persoon. Ook beslissingen kunnen apart worden vastgelegd. Zo is er aan het einde van iedere bijeenkomst een overzicht van alle genomen beslissingen en nieuwe actiepunten.

Notulen Software voor de ondernemingsraad

Notulen Software is de tool voor ondernemingsraden die op zoek zijn naar OR tools om hun werkprocessen te optimaliseren. Jouw ondernemingsraad kan Notulen Software 30 dagen geheel gratis en vrijblijvend testen.

Plan gemakkelijk de maandelijkse OR meeting 12x vooruit o.b.v. jouw template

Door Dion Duimel

Directeur Notulen Software

Inhoudsopgave

Gratis E-book

Voorkom tijd en geldverspilling door omslachtige vergaderprocessen
  • Een optimaal vergaderproces

  • Betere voorbereiding, verslaglegging en afwikkeling

  • Input van 500+ verschillende organisaties

  • Handige tips om beter te vergaderen en notuleren

Download gratis
ETZ Tilburg - Notulen Software
Haaglanden Medisch Centrum - Notulen Software
Hoornbeeck College - Notulen Software
Huis en hypotheek logo
Binnenstad management Tilburg - Notulen Software
Partij van de Arbeid - Notulen Software
Vue Cinemas - Notulen Software
JCI Hart van Brabant - Notulen Software
National Networking Company - Notulen Software
Fyzio Totaal - Notulen Software
Van Ham tenten tenten en podia - Notulen Software
Impres Online Impact - Notulen Software
Prise D'eau Golf Tilburg - Notulen Software
Relined Fiber Network - Notulen Software
PvdA Heerenveen - Notulen Software