De ondernemingsraad (OR) is een samenstelling van medewerkers die zijn verkozen door alle medewekers. De OR overlegt met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Omdat goede verslaglegging een belangrijk is gebruiken veel OR’s speciale software. Idealiter splits de software de notulen van acties en besluiten. Zo kun je nu en in de toekomst gericht terugzoeken naar bepaalde discussies of andere belangrijke informatie.

Stop met losse (Word)documenten
Indien jij nog met losse documenten vergaderd zul je ongetwijfeld snappen dat het kopiëren van bestanden en terugzoeken van oude notulen een tijdrovend klusje is. Dit proces kun je eenvoudig automatiseren door gebruik te maken van herbruikbare vergader templates.

Bespaar tijd en moeite in de voorbereiding
Met Notulen Software leg jij de titel, locatie, genodigden en agendastructuur vast in een template. Deze template klik je aan zodra je een nieuwe vergadering wilt plannen. Binnen 10 seconden staat de nieuwe vergadering in het systeem en heb jij alle genodigden op de hoogte gesteld met een email uitnodiging.

Optimale voorbereiding
Omdat de software emails stuurt met agenda PDF en overige bijlagen kan iedereen zich goed inlezen. Indien gewenst kan een deelnemer ook alvast inloggen in de app om zelf een agendapunt aan te dragen of een bijlage te uploaden. Iedereen verschijnt dus goed voorbereid op de vergadering.

Gestructureerd vergaderen
Tijdens de vergadering volg jij de agenda en waarborg je de structuur in de vergadering. De software helpt jou om tijd te bewaken en cruciale informatie vast te leggen in beslissingen of in actiepunten.

Automatiseer communicatie
De templates worden gebruikt zodat je altijd snel de communicatie kunt opstarten rondom de vergaderingen. Met 1 druk op de knop stuur jij de genodigden de uitnodiging of het verslag toe van de vergadering.


Koppel vergaderingen
Met de templates bespaar je niet direct tijd en moeite, maar koppel je alle vergaderingen ook aan elkaar. Dit is handig zodat we jou kunnen laten zien welke besluiten of acties er in alle vorige vergaderingen zijn gemaakt. Tevens is het mogelijk om een nieuw OR lid met 1 druk op de knop toegang te geven tot alle OR vergaderingen uit het verleden.

Deel een (beknopt) verslag
Omdat jij notulen splitst van de acties en besluiten stuur je na de vergadering een verslag naar alle deelnemers. Dit bespaart je wederom veel tijd omdat je zelf geen email meer hoeft te sturen. Ook het openen / opslaan van bestanden is verleden tijd. Het verslag dat genodigden ontvangen bestaat uit 2 delen: (1) alle notulen, acties en besluiten per agendapunt en (2) alleen alle acties en besluiten opgesomd. Zo kan iedereen zich snel en gemakkelijk inlezen voor de volgende vergadering.

Voorkom inefficiënte vergaderingen

Je zit nergens aan vast.