In het onderwijs zijn er tal van besturen en commissies die van regelmatig vergaderen. Neem als voorbeeld een schoolbestuur. Dit orgaan overlegt over het aannemen van nieuw personeel, bepalen van het schoolbeleid, doelstellingen met betrekking tot de opvoeding, het uitvoeren van taken die de overheid oplegt, het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen en het beheren van de financiën.

Bevorder de kwaliteit van verslaglegging
De vergaderingen van het bestuur of een ander formeel orgaan nemen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Door de notulen van een agendapunt te splitsen van de acties en de besluiten behoud je een overzicht. Informatie blijft inzichtelijk en doorzoekbaar, nu en in de toekomst.

Controle op gemaakte afspraken
Door actiepunten te koppelen aan agendapunten is het voor iedereen duidelijk wat van hem of haar owrdt verwacht. Als voorzitter of secretaris van de vergadering kun jij eenvoudig doorpakken op de eerder gemaakte afspraken en acties. Genodigden ontvangen na afloop van de vergadering een duidelijk overzicht met hun acties en daarbij de notulen ter referentie.

Gericht terugzoeken van informatie
Omdat de notulen gesplitst zijn kun jij snel en gericht terugzoeken naar eerdere acties of besluiten. Je hoeft hiervoor dus nooit meer te zoeken in of naar documenten. Alles is inzichtelijk gemaakt in de eigen vergaderomgeving.

Voorbeelden
Binnen onderwijsorganisaties kun je bijvoorbeeld templates aanmaken voor: het schoolbestuur, de onderwijsstichting, de raad van toezicht, het dagelijks bestuur, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Hiermee bespaar je veel tijd en moeite en leg jij structuur vast voor de hele organisatie.

Voorkom verspilling van tijd en geld door inefficiënte vergaderingen

✓ Direct winst van tijd en geld
✓ Inzicht in cruciale informatie
✓ Vergaderen wordt leuker en productiever
✓ Overzicht in actiepunten en beslissingen

 

 

Optimaliseer jouw meetings

Benieuwd wat slimme vergadersoftware voor jou kan betekenen?

Direct gratis aanmelden Verder lezen

Vele duizenden gingen jou al voor...

Haaglanden Medisch Centrum
Partij van de Arbeid
Gimbrere Advocaten
Future for Assistants
Vue Cinemas
Impres Online Impact
Golfclub Prise D'eau Tilburg
JCI Hart van Brabant
Relined Fiber Network
Fyzio Totaal