Vergaderingen in het buitenland verschillen vaak van de vergaderingen die wij in Nederland kennen. De hiërarchie, agendapunten of formaliteit kunnen afwijken van het gebruikelijke in Nederland. In dit blog vertellen wij je meer over de verschillende vergaderculturen. Zodat jij weet hoe je hiermee om kan gaan, of natuurlijk gewoon omdat je het interessant vindt.

Scandinavië

In Scandinavië is punctualiteit heel erg belangrijk, wanneer iemand te laat is, wordt dit gezien als respectloos. Vergaderingen zijn hier vaak informeel. Wel verwacht men dat iedereen zich aan de agendapunten houdt en de structuur wordt gehandhaafd. Gebeurt dit niet, dan wordt de vergadering ervaren als doelloos. Bovendien is het normaal dat niemand wordt onderbroken en dat één persoon tegelijkertijd spreekt.

Buurlanden

Vergeleken met Scandinavië vergadert ons buurland Duitsland weer heel anders. Hier zijn vergaderingen heel erg formeel en zeer direct. In deze cultuur is het juist wél gebruikelijk om iemand te onderbreken. Het is vereist als het om het vakgebied van iemand gaat, hij of zij aan het woord is. In Nederland zijn we vaak gewend om over koetjes en kalfjes te praten, in Duitsland wordt dit niet gedaan en wordt er alleen over zaken gesproken. Net zoals in Duitsland zijn vergaderingen in België formeel. Ook heeft men In België een andere hiërarchie dan in Nederland. Zo wordt er raar opgekeken als de notulist zijn of haar mening uit.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk hecht men veel waarde aan privacy. Met name hun persoonlijke ruimte is heel erg belangrijk. Britten zijn veel minder direct dan we zien in onze eigen vergadercultuur. Zij zullen nooit negatieve feedback geven in het openbaar als er naar hun mening wordt gevraagd. Terwijl we in Nederland vrij direct en eerlijk zijn, ook als we feedback geven.

Verdiep je in de cultuur

Zo zie je maar weer dat al wonen we nog zo dichtbij, vergaderingen toch op hele andere manieren gaan. Probeer rekening te houden met de cultuur wanneer je in het buitenland vergadert om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen. Zo kan je jezelf inlezen in de desbetreffende cultuur of kan je gebruik maken van een tolk/deskundige tijdens de vergadering. Zo ben je optimaal voorbereid.

Gebruik van vergadersoftware

Natuurlijk bestaan er ook overeenkomsten in vergaderculturen. Er zal altijd en overal worden vergaderd en persoonlijk contact speelt hierbij een grote rol. Hierbij kan vergadersoftware een handje helpen. Ook in het buitenland maakt men hier gebruik van. Mocht jij graag gebruik willen maken van een handige vergadertool voor jouw vergaderingen in het buitenland, dan is Notulen Software de tool voor jou. Wij zijn namelijk ook actief buiten Nederland! Meer weten over Notulen Software? Lees hier verder.

Door Dion Duimel

Directeur Notulen Software

Inhoudsopgave

Gratis E-book

Voorkom tijd en geldverspilling door omslachtige vergaderprocessen
  • Een optimaal vergaderproces

  • Betere voorbereiding, verslaglegging en afwikkeling

  • Input van 500+ verschillende organisaties

  • Handige tips om beter te vergaderen en notuleren

Download gratis
Huis en hypotheek logo
Haaglanden Medisch Centrum - Notulen Software
ETZ Tilburg - Notulen Software
Partij van de Arbeid - Notulen Software
Vue Cinemas - Notulen Software
JCI Hart van Brabant - Notulen Software
National Networking Company - Notulen Software
Fyzio Totaal - Notulen Software
Van Ham tenten tenten en podia - Notulen Software
Impres Online Impact - Notulen Software
Golfclub Prise D'eau Tilburg - Notulen Software
Relined Fiber Network - Notulen Software