Een bouwvergadering is een belangrijk onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Tijdens de bouwvergadering worden beleidsbepalende beslissingen genomen. Om de vergadering in goede banen te leiden is het belangrijk dat deze volgens duidelijke en overzichtelijke afspraken plaatsvindt. Ook een kwalitatief en duidelijk verslag na afloop van de bouwvergadering is van belang. 

De agenda van een bouwvergadering

Om het contact tussen opdrachtgever en aannemer gestructureerd te laten verlopen is het belangrijk dat de agenda ruim voor de vergadering helder is voor beide partijen. Op deze manier kunnen beide partijen de bouwvergadering goed voorbereiden. Op de website van monumentenregie is een voorbeeldagenda gepubliceerd:

Voorbeeldagenda:

1. Welkom, aanwezigen/afwezigen

2. Verslag vorige vergadering vaststellen

3. Planning/voortgang

4. Informatiebehoefte aannemer

5. Contractafwijkingen en meer- en minderwerk

6. Kwaliteit uitgevoerde werk

7. Facturen, betalingen, financieel overzicht

8. Rondvraag

9. Sluiting en volgende vergadering

Verslaglegging

Wanneer de vergadering van start is gegaan, is het belangrijk om te zorgen voor goede verslaglegging. Na afloop van de bouwvergadering moet er teruggepakt kunnen worden op genomen besluiten en afgesproken acties. De notulen moeten hier per agendapunt de context bij bieden. Zorg dat er één persoon aanwezig is bij de vergadering die verantwoordelijk is voor de verslaglegging en zich hierop kan focussen. 

Zorg dat het verslag een aparte lijst met afspraken en besluiten bevat. Zo kan men later terugpakken op de belangrijkste informatie, zonder het gehele verslag te moeten teruglezen. Bovendien is deze lijst vanuit juridisch oogpunt ook ontzettend belangrijk. 

Tot slot is het belangrijk dat het verslag van de bouwvergadering mooi opgemaakt is. Dit klinkt misschien overbodig in de oren van veel mensen, maar voor externe partijen en/of stakeholders dient dit als visitekaartje van jouw bedrijf. 

Notulen App om slimmer te notuleren

Software voor bouwvergaderingen

Om het vergaderproces strak in handen te houden is het gebruik van vergadersoftware belangrijk. Bovendien is werken met dergelijke software professioneel. Wil je meer weten over hoe vergadertool Notulen Software jouw proces van bouwvergaderingen optimaliseert? Klik dan hier

Direct aan de slag met Notulen Software? Klik dan hier. Jij kunt geheel gratis en vrijblijvend profiteren van de vele voordelen van werken met Notulen Software.

Door David Schulpen

Vergaderbaas

Inhoudsopgave

Gratis E-book

Voorkom tijd en geldverspilling door omslachtige vergaderprocessen
  • Een optimaal vergaderproces

  • Betere voorbereiding, verslaglegging en afwikkeling

  • Input van 500+ verschillende organisaties

  • Handige tips om beter te vergaderen en notuleren

Download gratis
Huis en hypotheek logo
Haaglanden Medisch Centrum - Notulen Software
ETZ Tilburg - Notulen Software
Partij van de Arbeid - Notulen Software
Vue Cinemas - Notulen Software
JCI Hart van Brabant - Notulen Software
National Networking Company - Notulen Software
Fyzio Totaal - Notulen Software
Van Ham tenten tenten en podia - Notulen Software
Impres Online Impact - Notulen Software
Golfclub Prise D'eau Tilburg - Notulen Software
Relined Fiber Network - Notulen Software