Ons gedrag

3 op de 10 Nederlanders vertonen introvert gedrag in grote groepen. In gemengd gezelschap hebben mannen 75 % van de spreektijd, vrouwen 25 % . De kans dat vrouwen onderbroken worden is 50 %. Mannen en vrouwen onderbreken vrouwen 30 % meer dan dat ze mannen onderbreken. En als vrouwen spreken, worden ze meestal niet echt serieus genomen. Mannen praten veel vaker door spreektijd vrouwen, dan andersom. 

30 % van alle Nederlanders vertonen introvert gedrag in grote groepen. Die hoor je dus niet of nauwelijks in vergaderingen van 9+ deelnemers. Bewuste en onbewuste groepsdwang omwille van  eensgezindheid of vanwege gewenste politieke correctheid, ondermijnt het vrijmoedige spreken.

Hoezo inclusief? Hoezo veilig?

Psychologische veiligheid

Durven we te zeggen wat we denken? En is het oké om de aandacht te vragen wanneer je voelt dat er iets echt niet klopt? Het is lastig om iedereen de juiste aandacht te geven tijdens een meeting. Psychologische (en sociale) veiligheid is de basis voor je goed voelen in de groep, waardoor je je veilig voelt om interpersoonlijke risico’s te nemen. In een veilige, vertrouwde omgeving zijn we op ons best. Hoe groter de onveiligheid, des te zwakker de besluiten, én de uitvoering ervan.

Inhoud van de training

  • De vergaderdriehoek: grondpatroon van goede meetings

  • Groupthink’:  gezonde groepsdruk of ongezonde groepsdwang

  • Welkom! Iedereen gezien, gehoord?

  • 10 technieken:
    1. Warm welkom

    1. Constructieve feedback

    1. Omgekeerde dominantie

    1. Anoniem

    1. De fluisteraar, de rebel en het geweten

    1. Dominantie vriendelijk in de kiem smoren

    1. het verreweg, beste argument

    1. Denk-bubbels

    1. Kleine verhalen

    1. Kritische noot via de band (externalized criticism)

Lang geleden dat ik een workshop heb gevolgd van een trainer die zijn presentatie op zo’n enthousiaste wijze heeft verteld. Rob wist op een inspirerende wijze de deelnemers te prikkelen en gaf naast feiten ook do’s en don’ts om vergaderen effectief en energiek te organiseren. Een thema wat binnen Ondernemingsraden altijd voor verbetering vatbaar is.

Percival Stubbs
Vicevoorzitter Ondernemingsraad Haaglanden Medisch Centrum

Waarom Rob de Haas als trainer

Rob de Haas is de vader van het gedachtengoed ‘framing the conversation’: door meetings te ontwerpen en te werken met slimme kaders kan je veel (tijd) besparen en wordt iedereen actief betrokken bij het realiseren van de beste oplossingen en de mooiste inzichten. Met uitspraken zoals ‘schaf notulen af!’, ‘de rondvraag is voor luie vergaderaars’ en ‘geen doel, geen agendapunt’ schudt hij vergaderend Nederland wakker.

Rob de Haas is auteur van de boeken:

Informatie aanvragen