Samengevat

In dit onstuimig tijdsgewricht zijn ontmoetingen voor vele professionals een geweldig houvast; mits ze inspirerend en energiek zijn. Goede meetings blijken steeds weer een fantastische inspiratiebron te zijn om je verbonden te voelen met je team en de opdracht waar je voor staat. Hoe ervaart het team de kwaliteit en meerwaarde van de overleggen en vergaderingen, en wat zou echt beter kunnen, moeten?  Aan de hand van de driedeling ‘warming-up, de wedstrijd en de cooling down’ bespreken we slimme tools en state-of-art inzichten die je direct in de alledaagse praktijk kunt toepassen.

Inhoudelijk

  • De vergaderdriehoek: grondpatroon van elke goede meeting
  • Meeting-flow
  • Waarom vergaderen we zoveel en zo lang?
  • Anders vergaderen? Een nieuwe definitie
  • Warming up 
  • De wedstrijd: spelregels en valkuilen, de juiste spanning creëren 
  • Cooling down: notulen afschaffen! Maar wel borgen…
  • Tijdverspillers
  • Wanneer online, hybride, fysiek, kort-lang, synchroon en a-synchroon
  • Blijven voetballen op een rugbyveld werkt niet: Online overleg is andere  tak van sport

Resultaten

Een kleine verbeterslag levert op jaarbasis al enorme resultaten op! We leggen het je uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Voorbeeld 1: Een MT vergadering met 7 mensen duurt 1.5 uur en vind tweewekelijks plaats. Als we met een gemiddeld uurloon van € 75,- rekenen kost een enkele vergadering € 787. Op jaar basis is dat € 19.687,- (25 weken).

Voorbeeld 2: Een zelfsturend team (bijv onderwijs/zorg/welzijn) van 15 personen vergadert wekelijks 1.5 uur. Met  een uurtarief van € 45,- zijn de jaarlijkse kosten dan € 45.562.

Wat jij daar aan kunt doen? Plan een gratis afspraak met Rob om eens vrijblijend te sparren. Hij helpt je graag!

Als bestuur en medewerkers van ABP werken we ook digitaal in het belang van onze deelnemers. Om de kwaliteit van onze online bijeenkomsten ook hoog te houden hebben we ons laten inspireren door een boeiende training verzorgd door Rob de Haas. Het waren sessies waar we in de dagelijkse praktijk nog steeds profijt van hebben.

Harmen van Wijnen
Algemeen Directeur, Bestuursbureau ABP

Waarom Rob de Haas als trainer

Rob de Haas is de vader van het gedachtengoed ‘framing the conversation’: door meetings te ontwerpen en te werken met slimme kaders kan je veel (tijd) besparen en wordt iedereen actief betrokken bij het realiseren van de beste oplossingen en de mooiste inzichten. Met uitspraken zoals ‘schaf notulen af!’, ‘de rondvraag is voor luie vergaderaars’ en ‘geen doel, geen agendapunt’ schudt hij vergaderend Nederland wakker.

Rob de Haas is auteur van de boeken:

Informatie aanvragen