Wat zijn de taken van de notulist tijdens een vergadering? Tijdens iedere vergadering is er iemand verantwoordelijk voor het maken van de notulen, maar waar is de notulist nog meer verantwoordelijk voor? En wat maakt een notulist een goede notulist? In dit blog vertellen wij jou meer over de rol van de notulist.

Wat is een notulist?

Wat is een notulist? Een notulist is de verslaggever van een bijeenkomst, vergadering of overleg. “De notulist heeft tot taak het goed weergeven van het gesprokene, zodat de loop van een vergadering is terug te lezen in de notulen”, aldus Encyclo.nl. Hoe uitgebreid of beknopt dit gedaan wordt, hangt af van het type organisatie of vergadering.

Taken notulist

Een notulist heeft in ieder geval de volgende taken:

 • Vastleggen van algemene gegevens voorafgaand aan de vergadering: datum, tijdstip, aanwezigen en afwezigen.
 • Leg besluiten en afspraken die gemaakt worden vast.
 • Leg acties vast. Belangrijk is dat hierbij in ieder geval toegevoegd wordt wie er verantwoordelijk is én welke deadline er afgesproken is.
 • Leg de context vast. Wanneer deelnemers na afloop het verslag teruglezen, moet iedereen gemakkelijk kunnen terughalen wat er besproken is.
 • Zorg dat de notulen volledig zijn, vraag waar nodig om verduidelijking.
 • Maak na afloop van de meeting een mooi en volledig verslag van de meeting.
 • Verstuur het verslag rond aan alle deelnemers.

Een notulist heeft de volgende optionele taken

 • Actief deelnemer aan de vergadering. Dit is afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de persoon die notuleert in het project dat besproken wordt. 
 • Soms heeft de notulist een bredere assisterende rol. In dit geval is de notulist ook verantwoordelijk voor alle taken in de voorbereiding, denk aan: rondsturen uitnodigingen, rondsturen aanvullende documenten, reminders voor openstaande acties en het opstellen van de agenda.
 • Sporadisch dient de notulist een gehele transcriptie te maken. Dan dient er dus letterlijk alles wat er gezegd is genotuleerd te worden. 

Herkennen vergaderdoelen

Een belangrijke vaardigheid van een notulist is het kunnen herkennen van vergaderdoelen. Een agendapunt kan verschillende doelen hebben: informerend, besluitvormend of opiniërend. Waarom dit belangrijk is en hoe een notulist dit kan doen, lees je in dit blog van Management Support

Leven notulist makkelijker maken

Zoals je hebt kunnen lezen van de taken van de notulist behoorlijk uitgebreid. Door te werken met een online vergadertool wordt het leven van een notulist een stukje makkelijker. Ben jij of ken jij een notulist zijn of haar taken een stukje makkelijker wilt maken? Klik hier voor meer informatie over Notulen Software. 

Ontvang 7 tips om minder, korter en beter te vergaderen

In ons nieuwe Ebook geven we jou de handvaten om jouw meeting proces productief te maken.

 • Tot wel 25% korter vergaderen

 • Structureer jouw vergaderproces en voorkom inefficiënties

 • Analyse en observaties van 1200+ organisaties

 • Praktische tips en tricks voor jouw vergaderingen

Download gratis
Ebook Notulen Software Ebook Notulen Software
ETZ Tilburg - Notulen Software
Haaglanden Medisch Centrum - Notulen Software
Hoornbeeck College - Notulen Software
Huis en hypotheek logo
Binnenstad management Tilburg - Notulen Software
Partij van de Arbeid - Notulen Software
Vue Cinemas - Notulen Software
JCI Hart van Brabant - Notulen Software
Fyzio Totaal - Notulen Software
Van Ham tenten tenten en podia - Notulen Software
Impres Online Impact - Notulen Software
Prise D'eau Golf Tilburg - Notulen Software
Relined Fiber Network - Notulen Software
PvdA Heerenveen - Notulen Software

Effectieve vergaderingen

Heeft jouw team ook vaak langdradige vergaderingen waarin geen echte besluiten worden genomen? Zorg voor effectieve en bruikbare vergaderingen met een goede voorbereiding, overzichtelijke notulen en concrete actiepunten en beslissingen. Stimuleer jouw team om effectief te vergaderen met Notulen Software.

Meer tijd voor werkzaamheden

Met Notulen Software worden vergaderingen moeiteloos 33% korter. Dat betekent een besparing tot 3 uur per medewerker per week. Daarnaast heb je door effectief te vergaderen minder vergaderingen nodig. Zo krijg je kostbare tijd terug om je te concentreren op wat echt belangrijk is: jouw werkzaamheden.

Zet vandaag nog de eerste stap naar een gestroomlijnd vergaderproces.

Gratis aanmelden
 • 30 dagen gratis
 • Geen creditcard nodig
 • Volledig AVG proof