Jur van Bergen, voorzitter van de Academic Business Club:

“Sinds begin 2020 maakt de ABC gebruik van Notulen Software. Ons bestuur plant hier alle bestuursvergaderingen mee, dat is handig aangezien we veelal dezelfde agenda structuur hanteren. De tool is verder erg gebruiksvriendelijk, snel en stabiel. Door het fijne overzicht weet ik altijd welke taken mijn team uitvoert en wat de status is van bepaalde acties. Omdat een actie ook gekoppeld is aan een agendapunt (met notulen, bijlagen, besluiten) weet je altijd precies hoe of wat en verklein je het risico op smoesjes zoals ‘ik wist niet precies waar mijn actie betrekking op heeft’.”