Jur van Bergen, voorzitter van de Academic Business Club:

“Sinds begin 2020 maakt de ABC gebruik van Notulen Software. Ons bestuur plant hier alle bestuursvergaderingen mee, dat is handig aangezien we veelal dezelfde agenda structuur hanteren. De tool is verder erg gebruiksvriendelijk, snel en stabiel. Door het fijne overzicht weet ik altijd welke taken mijn team uitvoert en wat de status is van bepaalde acties. Omdat een actie ook gekoppeld is aan een agendapunt (met notulen, bijlagen, besluiten) weet je altijd precies hoe of wat en verklein je het risico op smoesjes zoals ‘ik wist niet precies waar mijn actie betrekking op heeft’."

Stap 1: Plannen

Bespaar veel tijd in de voorbereiding

Maak een template aan voor jouw terugkerende vergaderingen, denk aan het managementoverleg of een algemene ledenvergadering.

Stap 2: Voorbereiden

Tref een goede voorbereiding

Met 1 druk op de knop stuur jij uitnodigingen naar alle deelnemers. Iedereen kan in zijn eigen tijd input leveren. Zo reduceer je de netto vergadertijd drastisch!

Stap 3: Vergaderen

Splits de notulen van de acties en besluiten

Notulen Software helpt jou om waardevolle informatie (actiepunten en beslissingen) te splitsen van de context (de notulen). Zo heb je na iedere vergadering concrete output.

Stap 4: Opvolging

Genereer een samenvatting met actielijst

Na afloop stuur jij genodigden een samenvatting van de vergadering. Dit document kun je genereren in eigen huisstijl en bestaat uit 2 delen: het eerste deel bevat alle informatie per agendapunt. Het tweede deel bevat alleen de actielijst en besluitenlijst

“Wanneer we in een vergadering zitten en er is onduidelijkheid over waarom iets besloten is, dan hoef ik niet moeilijk te gaan lopen zoeken. Ik klik op de actie of het besluit en dan zie ik meteen in de bijbehorende notulen waarom”
Anita Buiteman

Eigenaresse Office Managementbureau A Solution

Alvast een stap vooruit zetten?

Start dan een training of workshop efficiënt vergaderen!

Meer informatie

Werkzaam in een andere sector?

Geen probleem! Hierboven slechts enkele sectoren. Start jouw account en we nemen vanzelf contact op om je op weg te helpen.

Plan een afspraak