Om structuur en efficiëntie aan te brengen in vergaderprocessen kun je vergader templates aanmaken. Een template omvat de vaste agenda structuur en een lijst met genodigden.

Kies hiervoor een algemene opzet, want het is altijd mogelijk om incidenteel een agendapunt toe te voegen aan een vergadering. Door het gebruik van templates koppel je vergaderingen achter elkaar zodat je in volgende vergaderingen gemakkelijk kunt doorpakken op eerder gemaakte afspraken.

Templates maak je voor verschillende type vergaderingen, bijvoorbeeld:

  • Management overleg
  • Marketing & Sales overleg
  • Organisatie evenement
  • Algemene Leden Vergadering
  • Aandeelhoudersvergadering
  • Bestuursvergadering

Voorkom inefficiënte vergaderingen

Je zit nergens aan vast.