De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 1 juli 2021 in werking gegaan. Van goed doel tot sportvereniging en van hobbyclub tot kerkgenootschap, de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen geldt voor alle verenigingen en stichtingen. De nieuwe wet dient o.a. te voorkomen dat er belangenverstrengeling, financieel wanbeheer en onbestuurbaarheid ontstaat binnen verenigingen en stichtingen. Welke invloed deze wet nog meer heeft voor verenigingen en stichtingen en hoe bestuurders hier om mee dienen te gaan nemen we door in dit artikel. 

Belangrijk voor bestuurders

Bestuurders zijn door de nieuwe wet namelijk vaker persoonlijk aansprakelijk voor financiële schade, zelfs als het gaat om iets wat zij niet zelf hebben veroorzaakt. Om je als bestuurslid van een vereniging of stichting te beschermen tegen aansprakelijkheid is het belangrijk om (1) de statuten goed na te lopen en mogelijk te wijzigen, (2) je bewust zijn van het nut van de WBTR en (3) zorgen voor goede verslaglegging binnen jouw vereniging of stichting. 

Enkele zaken die belangrijk zijn om te controleren:

 • Wanneer een of meerdere bestuursleden meer stemgewicht hebben dan anderen, dan moet dit vastgelegd worden in de statuten. Bovendien is het verboden dat één bestuurslid alleen besluiten kan nemen.
 • Als er een onderscheid is tussen het algemeen en het dagelijks bestuur, dan dient er in de statuten vastgelegd te worden wie verantwoordelijk is voor het nemen van welke beslissingen. 
 • In de statuten moet duidelijk benoemd worden dat bij besluitvorming het belang van de vereniging of stichting voorop staat én wat dit belang precies is.

Naast bovenstaande zaken gaat goede besluitvorming en verslaglegging hiervan een belangrijke rol spelen. Lees verder om te lezen hoe jij zorgt voor goede besluitvorming en verslaglegging bij jouw stichting of vereniging. 

WBTR Verslaglegging en Besluitvorming

De nieuwe WBTR maakt bestuursleden sneller aansprakelijk. Om jezelf te beschermen tegen deze aansprakelijkheid, is het belangrijk dat de verslaglegging goed op orde is. In goede verslaglegging is o.a. antwoord te vinden op vragen als:

 • Wie zijn betrokken bij besluit X?
 • Heeft een bestuurslid een (direct of indirect) persoonlijk (tegenstrijdig) belang bij dit besluit?
 • Waarom is het besluit goed voor de vereniging of stichting?

De verslaglegging dient goed opgeslagen te worden. In latere stadia kan er altijd verantwoording afgelegd moeten worden over een bepaald besluit. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Word of Drive documenten voor de verslaglegging, dan levert dit vaak problemen op met de doorzoekbaarheid. Gebruik van een online vergaderomgeving wordt geadviseerd om te zorgen voor maximale bescherming tegen aansprakelijkheid.

 

Conclusie

Kortom: een stichting of vereniging kan niet meer zonder goede verslaglegging. Al talloze verenigingen en stichtingen maken gebruik van Notulen Software om te voldoen aan deze wetgeving. Zorg dat je niet achter de feiten aanloopt en verzeker jezelf van goede verslaglegging. Start gratis met Notulen Software!

Ontvang 7 tips om minder, korter en beter te vergaderen

In ons nieuwe Ebook geven we jou de handvaten om jouw meeting proces productief te maken.

 • Tot wel 25% korter vergaderen

 • Structureer jouw vergaderproces en voorkom inefficiënties

 • Analyse en observaties van 1200+ organisaties

 • Praktische tips en tricks voor jouw vergaderingen

Download gratis
Ebook Notulen Software Ebook Notulen Software
ETZ Tilburg - Notulen Software
Haaglanden Medisch Centrum - Notulen Software
Hoornbeeck College - Notulen Software
Huis en hypotheek logo
Binnenstad management Tilburg - Notulen Software
Partij van de Arbeid - Notulen Software
Vue Cinemas - Notulen Software
JCI Hart van Brabant - Notulen Software
Fyzio Totaal - Notulen Software
Van Ham tenten tenten en podia - Notulen Software
Impres Online Impact - Notulen Software
Prise D'eau Golf Tilburg - Notulen Software
Relined Fiber Network - Notulen Software
PvdA Heerenveen - Notulen Software

Effectieve vergaderingen

Heeft jouw team ook vaak langdradige vergaderingen waarin geen echte besluiten worden genomen? Zorg voor effectieve en bruikbare vergaderingen met een goede voorbereiding, overzichtelijke notulen en concrete actiepunten en beslissingen. Stimuleer jouw team om effectief te vergaderen met Notulen Software.

Meer tijd voor werkzaamheden

Met Notulen Software worden vergaderingen moeiteloos 33% korter. Dat betekent een besparing tot 3 uur per medewerker per week. Daarnaast heb je door effectief te vergaderen minder vergaderingen nodig. Zo krijg je kostbare tijd terug om je te concentreren op wat echt belangrijk is: jouw werkzaamheden.

Zet vandaag nog de eerste stap naar een gestroomlijnd vergaderproces.

Gratis aanmelden
 • 30 dagen gratis
 • Geen creditcard nodig
 • Volledig AVG proof